Teamontwikkeling

Herkent u dit?

  • Het team bestaat uit individuen
  • De doelstelling van het team is niet concreet
  • Er is gebrek aan vertrouwen
  • De teamleden geven elkaar geen feedback, maar mopperen wel

Wat zou het mooi zijn als alle neuzen dezelfde kant op wijzen, er duidelijkheid bestaat in wat de gezamenlijke doelstelling is en iedereen weet waar zijn of haar verantwoordelijkheden liggen.
De samenwerking verloopt soepel en de sterke en ontwikkelpunten van de teamleden zijn helder in beeld. Misverstanden en irritaties zijn bespreekbaar.

Door het inzetten van paarden en het uitvoeren van verschillende oefeningen kan op ontspannen wijze inzichten en ervaringen opgedaan worden die op constructieve manier vertaald worden naar de werkvloer.