Zakelijk

Door gebruik te maken van coachen met paarden is het mogelijk om op een andere manier richting te geven aan de ontwikkeling van de leidinggevenden, medewerkers en teams. De coaching richt zich op iedere deelnemer die zich professioneel of persoonlijk wil ontwikkelen. Door de paarden in te zetten helpen wij de vertaalslag te maken naar de werkvloer. 

De volgende vragen kunnen aan bod komen:
  • Hoe kan onze samenwerking verbeterd worden?
  • Wie is de (natuurlijke) leider?
  • Wie heeft welke (natuurlijke) rol binnen het team?
  • Hoe kan de efficiency vergroot worden?